John Skaaden style=

John Skaaden

President
Norvald Edgar Nilsen style=

Norvald Edgar Nilsen

Visepresident
Amund Løvseth style=

Amund Løvseth

Sekretær Medlemsansvarlig
Stein Ole Eide style=

Stein Ole Eide

Kasserer